Bild

Utsugning

För en ren och fin vind

Vi stöter dagligen på vindar med gammal och undermålig isolering som innehåller fukt och avföring från möss. Detta måste självklart åtgärdas innan vi gör en tilläggsisolering. Genom utsugning av befintlig isolering med vakuumteknik får du en ren och fin vind.

När vinden är tömd så har vi skapat oss goda förutsättningar för att göra en djupare kontroll av utrymmet och åtgärda eventuella skador samt behandla mögelpåväxt. Därefter påbörjas isoleringsarbetet. När arbetsmomenten är klara blir vinden som ny och inomhusklimatet optimalt där energibesparingen ger effekt redan dagen efter.

Hur mår din vind?

Kontakta oss
Utsugning